بعد از احراز هویت و اعتبارسنجی مشتریان در چند وب سرویس بانکی و ثبت‌احوال و پس از اخذ امتیاز کافی، امکان ثبت درخواست و تامین اعتبار به سادگی فراهم می شود.

  • گزارش اعتبارسنجی از بانک‌ها (اعتبارسنجی ایرانیان)
  • استعلام شماره موبایل از طریق سامانه شاهکار
  • استعلام کد پستی
  • استعلام ثبت‌احوال

عضویت در خبرنامه

خانهسوالاتدرباره ی ماپرتال